top of page

Vaalit täynnä mahdollisuuksia


Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistavan suuri muutos saatiin vihdoin toteutettua nykyisellä hallituskaudella. Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta (ja kuntayhtymiltä) hyvinvointialueille, joiden päätöksenteko tapahtuu suorilla vaaleilla valittujen aluevaltuustojen kautta.


Näin uudet aluevaltuustot saavat päätettäväkseen merkittävän osan asukkaille yhteiskunnassamme tarjottavien hyvinvointipalvelujen järjestämisestä ja tuottamistasvoista. Aluevaltuustot ovat tulevaisuudessa selkeästi merkittävimmät päätöksentekoelimet ihmisten terveydenhoitoon ja kaikinpuoliseen hyvinvointiin liittyen. Siksi on myös tärkeää, että aluevaltuustoissa meitä edustavat henkilöt, jotka ovat valmiita panostamaan siihen, että alueen ihmiset voivat elää hyvää elämää ja saada siihen liittyvät palvelut oikea-aikaisesti ja tasavertaisesti.


Suomessa esim. terveyspalvelujen saatavuudessa, laadussa ja yhteiskunnalle aiheutuvissa kustannuksissa on suuria eroja eri alueiden välillä, ja mm. sosiaaliseen taustaan ja taloudelliseen asemaan liittyen. Kokonaisuutena terveydenhuollon kansantaloudelliset kustannukset ovat Suomessa kilpailukykyiset kansainvälisesti, kiitos suurilta osin julkiseen palveluun perustuvan toiminnan tehokkuuden.


Näitä eroja on nyt syytä lähteä tasaamaan niin, että ihmisen asuinpaikka, varallisuus tai muut vastaavat tekijät eivät niin paljoa vaikuttaisi siihen, mistä ja millaista palvelua hän saa.


Samalla tulee huolehtia siitä, että myös palveluja tuottavien tahojen asiantuntemuksen taso on mahdollisimman hyvä kaikkialla. Palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa on huomattava, että erikoisosaamista vaativaa asiantuntemusta, laitteistoa tai tiloja voidaan ylläpitää, kun tähän liittyvää työtä on riittävästi. Näin ollen kaikkea ei ole palvelun laadun kannalta mahdollista tuottaa joka paikassa.


Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen on valtavan suuri asia niin asukkaiden kuin myös niiden kannalta, jotka ovat uutta järjestelmää rakentamassa, joko viranhaltijoina tai sitten päätöksentekijöinä. Ensimmäisten aluevaltuutettujen on pystyttävä rakentamaan sellainen johtamis-, päätöksenteko- ja toimintakulttuuri, että toiminta jatkuu tehokkaana ja palvelujen saatavuus on kohdallaan. Se vaatii organisaation sisällä olevan asiantuntemuksen ja osaamisen tunnistamista, tilan antamista niiden kehittymiselle - ja ennen kaikkea tuloksekasta, työhyvinvointia tukevaa johtamista.


Siksi myös aluevaltuustossa ja -hallituksessa on tärkeää olla päätöksentekijöinä sellaisia henkilöitä, joilla on kokemusta ja asiantuntemusta organisaatioiden toiminnan rakentumisesta ja muutoksista. Nämä vaalit antavat siihen mahdollisuuden, ja sitä kautta luovat mahdollisuuksia myös palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiselle.

bottom of page