top of page

Rahoituksen ohjaus ratkaiseeNyt valittavan aluevaltuuston keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että valtiolta tuleva rahoitus ohjataan hyvinvointialueella palvelujen tuottamiseen tasapuolisesti asukkaiden tarpeita vastaavallla tavalla. Palvelujen korkea laatu turvataan osaamisen ja asiantuntijuuden varmistamisella oikeaan aikaan oikeassa paikassa.


Asukkailla on oikeus saada jokapäiväisen elämän kannalta keskeiset sote-palvelut joustavasti lähipalveluina. Mutta heillä on myös oikeus odottaa, että erikoisosaamista vaativat asiat hoidetaan korkealla osaamistasolla. Siihen taas päästään keskittämällä erityispalveluja asiantuntemuksen varmistamiseksi.


Sote-palvelujen kysyntä tulee mm. ikärakenteen muutoksen johdosta kasvamaan lähivuosina merkittävästi. Tähän on palvelujen rahoituksen osalta uudistuksessa varauduttu. Esimerkiksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valtiolta saaman rahoituksen arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä niin 36 prosenttia, eli noin 230 miljoonalla eurolla, tämän vuoden tasoon verrattuna.


Rahoituksen kehitys näyttää siis olevan uudistuksessa turvattu. Heikennyksiä siihen voi tulla, jos tulevilla eduskuntavaalikausilla valtaan nousee hallitus, jonka tavoitteena nimenomaan olisi peruspalvelujen rahoituksen leikkaaminen. Sen voimme me äänestäjinä estää valitsemalla päättäjiksi asukkaiden peruspalvelujen kehittämisen kannalla olevia.


Aluevaaleissa me puolestaan pystymme vaikuttamaan juuri siihen, miten tuo sote-palvelujen rahoitus ohjataan asukkaiden tarpeita vastaavalla tavalla, joustavat lähipalvelut turvaten, asiantuntijuutta vahvistaen.


bottom of page