top of page

Pitkäjänteisyys on tärkeää kunnan päätöksenteossaKuntavaalien jälkeen elokuussa aloittava uusi valtuusto ja muut toimielimet joutuvat heti keskelle ensi vuoden talousarviovalmistelua ja päätöksentekoa. Aikaa pidemmän tähtäimen perusratkaisujen sopimiselle ei juuri jää.


Onneksi Tammelassa on viime kaudella käyty melko perusteellinen strategiaprosessi ja laadittu Tammelan kuntastrategia 2023. Uusien luottamushenkilöiden tulee tietenkin siihen perehtyä ja nähdä talousarviovalmistelukin osana pidemmän tähtäimen päätöksentekoa.


Mutta näkökulma ei saa rajoittua parin vuoden päähän. Kunnan elinvoiman ylläpitäminen vaati katsomista kauemmas. Kuntastrategiassa on yhdeksi vaikuttavaksi trendiksi kirjattu ”2020-luvun kunta” - elinvoiman ja yhteisöllisyyden rakentaja. Voisi ehkä todeta, että kunnan elinvoiman rakentamisessa tähtäin tulisi olla vieläkin kauempana. Ehkä pitäisi jo miettiä, minkälainen kuntamme on 2030- tai jopa 2040-luvulla.


Tammelan kuntastrategia antaa mielestäni pohjaa siihen, että ratkaisuja voidaan tehdä pitkäjänteisesti. Valtuuston poliittisten ryhmien pitää nyt ottaa kunnianhimoinen tavoite viedä strategiaa eteenpäin, nähdä metsä puilta ja keskittyä olennaiseen. Poukkoilulla ja loputtomalla säätämisellä hukataan vähätkin mahdollisuudet tavoitella kunnan elinvoiman ylläpitämistä ja parantamista niin, että seuraavatkin sukupolvet saavat elää hyvää elämää hyvässä kunnassamme.


bottom of page