top of page

Leikkaatko vai korotatko?Useassa vaalikoneessa vastaajaa pyydetään ottamaan kantaa siihen, haluaako hän hoitaa kunnan taloutta menoja leikkaamalla (= palveluja karsimalla) vai tuloja kasvattamalla (= veroja ja maksuja korottamalla).


Kunpa kunnan toiminnan kuvaaminen ja rahoittaminen olisikin noin yksioikoinen kysymys.

On huomattava, että paikallishallinto eli kunnat eivät ole olemassa oman taloutensa "hoitamista" varten, vaan asukkaiden hyvinvointia tukevien palveluiden ja yhteisön elinvoimaa lisäävien toimintojen järjestämistä varten.

Monessa kunnassa, myös esimerkiksi Tammelassa, on keskeiseksi päämääräksi otettu asukkaiden mahdollisuus elää hyvä elämä. Kunnan tehtäväksi on määritelty elämänlaatua parantavien palvelujen tuottaminen.

Yhteisössä poliittisen päätöksenteon tehtävänä on ratkaista, millä palveluilla ja toiminnoilla on suurin vaikutus asukkaiden elämänlaatuun ja yhteisön elinvoiman lisääntymiseen. Samalla tulee ratkaista, miten suuret kustannukset ovat oikeutettuja saavutettavaan hyötyyn nähden.


Tulevissa kuntavaaleissa valtuustoihin ei siis valita "leikkaajia" tai "korottajia". Valtuustoihin valitaan ihmisiä, jotka punnitsevat asukkaiden elämänlaadun ja kunnan tulevan elinvoiman kannalta merkityksellisiä valintoja.bottom of page