top of page

Kunnillakin on tehtävää koronakriisin jälkeen


Sanovat, että mikään ei ole entisellään, kun koronapandemia väistyy. Moni asia varmaan muuttuu. Etätyö tulee todennäköisestii jatkossa olemaan aikaisempaa yleisempää. Kulttuuritilaisuuksia nautitaan verkon kautta. Kotimaan matkailu ja luonnossa liikkuminen tulevat yleistymään.


Hyviä asioita siis tulee tapahtumaan. Mutta on myös huolenaiheita. Eräs merkittävä on opetuksessa kuluneen vuoden aikana mahdollisesti tapahtuneet jälkeenjäämiset. Etäkoulutoiminta saatiin liikkeelle nopeasti ja tehokkaasti, mutta kaikki oppilaat eivät etäkoulun aikana välttämättä pysyneet mukana. Siksi kunnissa tulee jatkossa kiinnittää runssasti huomiota siihen, että kaikki oppilaat saavat tasavertaiset mahdollisuudet elämään. Jokaisen oppilaan tilanne pitää kartoittaa ja oppimisen tukea tulee olla kaikille tarvitseville tarjolla. Maan hallitus ohjaa kunnille tähän työhön erityisresurssia, ja se tulee hyödyntää.


Myös niitä lapsia ja nuoria tulee auttaa, jotka ovat kärsineet sosiaalisten kontaktien puutteesta. Mahdollisuuksia yhdessäoloon ja yhdessä harrastamiseen tulee voida tarjota niillekin, jotka eivät voi tai halua mennä mukaan esim. seurojen ja yhdistysten tavoitteellisiin harrastuksiin.


Näissä asioissa kunnat ja niiden nyt valittavat päättäjät ovat ratkaisevassa asemassa.

bottom of page